Pako 2

10 + 5 seanca

Me këtë pako parashihet me i humb 5 deri 10kg

420 EUR

Test


Seancat mbahen çdo ditë të javës, vetëm te dielën është pushim. Një seancë zgjatë dy orë.

Gjatë një seance, klienti kalon nëpër disa aparatura. Aparaturat që përdoren janë: kabina termike me infrared, sauna, space tunnel me infrared, pajisja e dobësimit intensiv ultra-sonik dhe aparatura për elektrostimulim të muskujve.

Ky proces mundëson shkrirjen e dhjamit dhe trajtimin e tij në thellësi.

Humbja në peshë nëpërmjet aparaturave vjen si rezultat i djegies së kalorive. Do t’i nenshtroheni një analize trupore ku përcaktohet masa dhjamore, hidrike, muskulare, kockore si dhe gjendja e metabolizmit.