Pajisja e dobësimit intensiv, ultra-sonik

Zvogëlimi i qelizave yndyrore për të arritur efektin e heqjes së pjesës dhjamore

Kjo pajisje funksionon përmes valëve sonike të frekuencës 40000Hz të gjeneruar nga sonda; pasi valet hyjnë në trupin e njeriut, gjenerohet efekt intesiv goditës në qelizat dhjamore, si dhe lëvizja ndërmjet këtyre qelizave, të cilat në mënyrë efektive djegin energji dhe kështu ndodhë tkurrja e qelizave përkatëse. Ndërkohë, vibrimi i valëve sonike shkakton ndikim intensiv midis qelizave, të cilat shpërthejnë menjëherë, duke zvogëluar numrin e qelizave yndyrore dhe arrijnë efektin e heqjes së dhajmit.