Agnesa Bajramaj
40 SEANCA -25 KG
Leonarda Lushaj
80 Seanca -65 KG
Klodina
20 SEANCA -13 KG
Hatixhe Bajraktari
25 SEANCA -17 KG
Gjokë Bardhaj
40 SEANCA -21 KG
Drita
35 SEANCA -20 KG
Armando Muja
40 SEANCA -20 KG
Albertina Muqaj
40 SEANCA -20 KG